เด็กที่เรียนเก่ง เขาทำแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร

Education

พ่อแม่ทุกคนก็ต้องการอยากจะให้ลูกของตัวเองงเรียนเก่งๆ เป็นที่หนึ่งของห้อง ซึ่งนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ แต่เด็กบางคนก็อาจจะทำได้ไม่ดีนัก ส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้ก็มาจากตัวผู้เรียนเองทั้งสิ้น เมื่อลองสำรวจดูจะเห็นชัดเลยว่า เด็กที่เรียเก่งกับเด็กที่เรียนอ่อน จะมีวิธีการเรียนและความกระตือรือร้นในการเรียนที่ต่างกัน จึงส่งผลทำให้ผลการเรียนออกมาแตกต่างกันด้วย สำหรับใครที่รู้ว่าตัวเองเรียนไม่เก่ง ลองมาดูว่านิสัยแบบไหนที่เป็นตัวฉุดทำให้เราเรียนไม่เก่ง เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงตัวเอง และหันไปทำเหมือนกับคนที่เขาเรียนเก่งทำกัน อ่านหนังสือแค่ตอนจะสอบ การอ่านหนังแค่ตอนใกล้สอบอย่างเดียว แน่นอนว่าย่อมไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจ เพราะว่าเนื้อหาบางวิชาต้องจำและต้องเข้าใจด้วย ยิ่งถ้าเป็นวิชาที่มีการคำนวณ หากมาอ่านในเวลาสั้นๆ ย่อมไม่ทันแน่นอน […]

Read more →